Integrácia s CloudTalk

Cloudtalk je cloudová telefónna ústredňa. Udalosti z Cloudtalku ("oprátor prijal hovor" , "operátor zavesil", ..) môžu byť automaticky prenášané do Giritonu tak, aby z nich bola vytvorená dochádzka. U svojich operátorov potom môžete v dochádzke jednoducho poznať, akú porciu času strávili samotným telefónovaním.

Na aktiváciu synchronizácie najskôr v Giritone vytvorte REST API token s oprávnením "Vkladanie dochádzky". Potom v Cloudtalku pridajte Workflow automation podľa obrázku nižšie. Workflow automation je potrebné pridať pre každú Cloudtalk udalosť zvlášť. Budete mať teda jeden workflow automation pomenovaný napríklad "Call Answered to Giriton", ktorý bude reagovať na Cloudtalk trigger "call -> answered" a jeho Action bude API request, ktorý bude zasielať parameter "startOrStop" = true. Druhý automation nazvaný napríklad "Call ended to Giriton" potom bude reagovať na trigger "call -> ended" a bude zasielať "startOrStop" = false.