Integrácia s Helpscout

GIRITON je možné integrovať s nástrojom Helpscout tak, že sa z Helpscoutu do Giritonu prenáša počty odpísaných správ jednotlivých operátorov. V GIRITONE potom vedľa dochádzky jednotlivých operátorov uvidíte napríklad aj počty odoslaných emailov z Helpscoutu.

Najskôr v Helpscoute založte novú aplikáciu My App, a to v sekcii Manage > Users > (vyberte administrátorského užívateľa) > My Apps > Create My App.

Aplikáciu pomenujte napríklad Integrácia GIRITON a do poľa Redirection URL dajte napríklad "https://www.google.com". Kliknite na novo založenú aplikáciu "Integrácia GIRITON", mali by ste vidieť dve polia nazvané App ID a App Secret. Tieto údaje budeme neskôr potrebovať.

Vo webovej aplikácii GIRITON v Menu užívateľ > Správa > Plánované úlohy pridajte novú plánovanú úlohu Synchronizácia s Helpscout a zadajte App ID a App Secret z predchádzajúceho kroku.

V tabuľke Nastavenie importu nastavte, ktoré čísla z Helpscoutu sa majú prepísať do ktorých koloniek v GIRITONe. Teda napríklad Počet odpovedí typu Email z Helpscoutu aby sa prepisoval do GIRITONu do dochádzkovej aktivity Helpscout emaily. Viac o tom, ako si v GIRITONE založiť novú dochádzkovú aktivitu typu Poznámka - Celé číslo nájdete v tomto odkaze.

Po uložení zmien sa plánovaná úloha spúšťa automaticky každých 30 minút a prenáša dáta vždy za uplynulých 30 dní (možno upraviť v sekcii "Obdobie) a to pre všetkých užívateľov (možno obmedziť na karte "Platí iba pre"). Klikom na tlačidlo Spustiť ručne, potom môžete zvoliť konkrétne obdobie a užívateľov, ktorých štatistiky sa majú synchronizovať.

POZOR: V službe Helpscout je nutné mať buď predplatné PLUS alebo vyššie alebo dokúpený add-on Advanced API Access.