Integrácia s Helpscout

GIRITON je možné integrovať s nástrojom Helpscout tak, že sa z Helpscoutu do Giritonu prenáša počty odpísaných správ jednotlivých operátorov. V GIRITONE potom vedľa dochádzky jednotlivých operátorov uvidíte napríklad aj počty odoslaných emailov z Helpscoutu.

Najskôr v Helpscoute založte novú aplikáciu "My App", a to v sekcii Manage -> Users -> (vyberte administrátorského užívateľa) -> My Apps -> Create My App. Aplikáciu pomenujte napríklad "Integrácia GIRITON" a do poľa "Redirection URL" dajte napríklad "https://www.google.com". Kliknite na novo založenú aplikáciu "Integrácia GIRITON", mali by ste vidieť dve polia nazvané "App ID" a "App Secret". Tieto údaje budeme neskôr potrebovať.

Vo webovej aplikácii GIRITON v Menu užívateľ -> Správa -> Plánované úlohy pridajte novú plánovanú úlohu "Synchronizácia s Helpscout" a zadajte App ID a App Secret z predchádzajúceho kroku.

V tabuľke "Nastavenie importu" nastavte, ktoré čísla z Helpscoutu sa majú prepísať do ktorých koloniek v GIRITONe. Teda napríklad "Počet odpovedí typu Email" z Helpscoutu aby sa prepisoval do GIRITONu do dochádzkovej aktivity "Helpscout emaily". Viac o tom, ako si v GIRITONE založiť novú dochádzkovú aktivitu typu Poznámka - Celé číslo nájdete tu: https://docs-sk.giriton.com/article/135-dochadzkove-aktivity

Po uložení zmien sa plánovaná úloha spúšťa automaticky každých 30 minút a prenáša dáta vždy za uplynulých 30 dní (možno upraviť v sekcii "Obdobie) a to pre všetkých užívateľov (možno obmedziť na karte "Platí iba pre"). klikom na tlačidlo "Spustiť ručne", potom môžete zvoliť konkrétne obdobie a užívateľov, ktorých štatistiky sa majú synchronizovať.

Pozor, v službe Helpscout je nutné mať buď predplatné "PLUS" alebo vyššie alebo dokúpený add-on "Advanced API Access".