Odomykač dverí DA1

Odomykač dverí DA1 môže po priložení kartičky alebo čipu jednak vložiť dochádzku a jednak zopnúť elektromagnetický zámok dverí pomocou vstavaného relé. K DA1 je možné pripojiť aj sekundárnu čítačku čipov, takže potom je možné dané dvere odomykať čipom alebo kartičkou z oboch strán. Môžete potom napríklad nastaviť, že pri odpípnutí na DA1 sa vloží vždy Príchod, pri odpípnutí na sekundárnej čítačke sa vloží Odchod.

Odomykač dverí DA1 sa pripája do LAN siete štandardným LAN káblom (nemá WiFi, čo je možné obísť použitím nejakého WiFi klienta, napríklad TP-LINK TL-WR902AC ) a musí mať pridelenú pevnú IP adresu vo vašej vnútornej sieti. Ďalej je nutné, aby na niektorom PC v sieti bežal program Proxy Agent , ktorý preposiela dáta medzi DA1 a vaším cloudovým účtom GIRITON. Proxy Agent teda musí mať prístup ako na DA1 vo vnútornej sieti, tak prístup do internetu.

ProxyAgent komunikuje s adresou *. giriton.com (nepoužíva sa teda priamo IP, tá sa teoreticky môže časom meniť, ale používa sa DNS meno) a to výhradne pomocou HTTPS spojenia, teda port TCP 443. Spojenie vždy otvára klient (ProxyAgent) smerom do cloudu a nie je teda vyžadované napríklad mapovanie portov.

Nastavenie IP adresy v DA1

Pred montážou odomykača DA1 je potrebné najprv nastaviť do DA1 správnu IP adresu. Pokiaľ ste nám požadovanú IP adresu oznámili pri objednaní, DA1 sme vám poslali už so správnou IP adresou.

Ak nie je DA1 prednastavené na správnu IP adresu, bude potrebné v DA1 nastaviť IP adresu ručne takto:

  1. Stiahnite si konfiguračný program pro Windows.
  2. Upravte si dočasne nastavenie IP adresy vášho PC na 192.168.0.10, masku 255.255.255.0. To preto, že predvolená IP adresa DA1 je 192.168.0.2 a komunikuje iba v rámci masky 255.255.255.0.
  3. V konfiguračnom programe kliknite na "Overiť spojenie". Pokiaľ sa podarilo k DA1 spojiť, vyplňte novú IP adresu, masku popr. bránu a klikom na "Zmeniť nastavenie" uložíte nové nastavenie do DA1. DA1 sa obratom reštartuje a od tejto chvíle je nastavené na novú IP adresu.
  4. Nastavenie IP adresy vášho PC, ktoré ste v kroku 2) upravili, zmeňte späť na pôvodnú hodnotu.

Inštalácia aplikácie Proxy Agent

Na niektorom počítači v LAN sieti, v ktorej beží aj DA1, nainštalujte, zapnite a spárujte program Proxy Agent a nechajte ho bežať v pozadí.

Poznámka: aplikácia ProxyAgent môže bežať aj na pozadí ako služba. Inštaláciu Služby vykonáte spustením súboru "service-install.bat" v adresári s inštalovaným ProxyAgentom.

Spárovanie DA1 vo webovej aplikácii

Máte teda nainštalovanú a bežiacu aplikáciu ProxyAgent. Máte pripojené DA1 k napájaniu, DA1 by malo modro podsvietiť číselnú klávesnicu a po zapnutí by malo pípnuť. DA1 máte tiež pripojené do LAN siete, v ktorej je PC s bežiacim ProxyAgentom.

Následne vo webovej aplikácii Giriton:

1. V agende Spárované zariadenia kliknite na +Zariadenia s ovládačom a pridajte nové zariadenie DA1.
2. Pri pridaní je potrebné vybrať Proxy Agenta ktorý je v rovnakej vnútornej sieti ako DA1, ďalej IP adresu DA1 vo vnútornej sieti, port. Predvolené hodnoty (login, heslo) sú predvyplnené.
3. Ak je DA1 zapnuté a pripojené k LAN sieti, Proxy agent je zapnutý a online a zadali ste správne prihlasovacie údaje, pridá sa nový DA1 medzi spárované zariadenia.

Následne môžete vo webovej aplikácii pri novo spárovanom DA1 donastaviť, či/aká dochádzka sa má pri odčipovaní vkladať, či sa majú pri odčipovaní odomykať dvere atď.

Schéma zapojenia Odomykača DA1 spolu so Sekundárnou čítačkou čipov a napojením na elektronický zámok dverí pomocou relé.

Odporúčame napríklad jednosmerné nízkoodberové zámky, napríklad BEFO PROFI 11211 .

K jednosmerným zámkom odporúčame zapojiť zhášaciu diódu (napríklad typ 1N5399) alebo MOV varistor, ktorý predĺži životnosť relé a ochráni pichacie hodiny pred elektrickým rušením, ktoré by inak mohlo spôsobovať reštarty zariadenia pri rozopnutí zámku. Striedavé zámky odporúčame chrániť iba MOV Varistorom, diódy nie je možné použiť. Diódu či varistor pripojte paralelne priamo na kontakty el. zámku.

Montáž DA11) Telo DA1
2) Zadný kryt
3) Zobáčik na upevnenie
4), 5) Montážne skrutky
6) Pripojenie pre LAN kábel
7) Káble pre napájanie 12 V DC, Relé COM-NO-NC, Sekundárna čítačka RS485

Zapojenie v sieti

Na niektorom PC v sieti je nainštalovaná aplikácia ProxyAgent. Aplikácia preposiela dáta medzi cloudom Giriton a medzi DA1 zapojenými v rovnakej sieti.

Technické parametre DA1

Typ čipov: typ EM4100 a EM410X (variant DA1-125kHz) alebo typ MIFARE (variant DA1-13.56MHz)
Napájanie, spotreba: 12V DC, < 2W
Pracovná teplota a vlhkosť: -30°C až +55°C, 10% až 90%
Dverové relé: typ COM-NC-NO, max zaťaženie 30V / 1A

DA1 použité na odomykanie vonkajších dverí

Pri zapojení DA1 tak, aby odomykalo vonkajšie dvere do budovy, zvážte prosím hľadisko zabezpečenia. Pokiaľ sa zlodej dostane k DA1, odmontuje zariadenie zo steny a spojí správne vodiče, docieli odomknutie el. zámku pripojeného na toto DA1 a potenciálne sa takto dostane do budovy. Na odomykanie vonkajších dverí, kde hrozí podobné riziko, odporúčame umiestniť na vonkajšiu stranu steny iba sekundárnu čítačku, ktorá bude pomocou dvojlinky RS485 pripojená k DA1 umiestnenému na vnútornej strane steny. Týmto podobné riziko eliminujete, pretože odmontovaním a manipuláciou so sekundárnou čítačkou nemožno docieliť odomknutie el. zámku.