Odomykač dverí DA1

Odomykač dverí DA1 môže po priložení kartičky alebo čipu jednak vložiť dochádzku a jednak zopnúť elektromagnetický zámok dverí pomocou vstavaného relé. K DA1 je možné pripojiť aj sekundárnu čítačku čipov, takže potom je možné dané dvere odomykať čipom alebo kartičkou z oboch strán. Môžete potom napríklad nastaviť, že pri odpípnutí na DA1 sa vloží vždy Príchod, pri odpípnutí na sekundárnej čítačke sa vloží Odchod.

Odomykač dverí DA1 sa pripája do LAN siete štandardným LAN káblom (nemá WiFi, čo je možné obísť použitím nejakého WiFi klienta, napríklad TP-LINK TL-WR902AC ) a musí mať pridelenú pevnú IP adresu vo vašej vnútornej sieti. Ďalej je nutné, aby na niektorom PC v sieti bežal program Proxy Agent , ktorý preposiela dáta medzi DA1 a vaším cloudovým účtom GIRITON. Proxy Agent teda musí mať prístup ako na DA1 vo vnútornej sieti, tak prístup do internetu.

ProxyAgent komunikuje s adresou *. giriton.com (nepoužíva sa teda priamo IP, tá sa teoreticky môže časom meniť, ale používa sa DNS meno) a to výhradne pomocou HTTPS spojenia, teda port TCP 443. Spojenie vždy otvára klient (ProxyAgent) smerom do cloudu a nie je teda vyžadované napríklad mapovanie portov.

Sprevádzkovanie DA1

Pred montážou odomykača DA1 je potrebné najprv nastaviť do DA1 správnu IP adresu. Pokiaľ ste nám požadovanú IP adresu oznámili pri objednaní, DA1 sme vám poslali už so správnou IP adresou. Ak DA1 nie je prednastavené na správnu IP adresu, nastavte ho pomocou konfiguračného programu pre Windows . Pripojte DA1 k napájaniu a do LAN siete. DA1 by malo modro podsvietiť číselnú klávesnicu a po zapnutí by malo pípnuť.

Na niektorom počítači v danej LAN sieti zapnite spárovaný program Proxy Agent a nechajte ho bežať v pozadí. Ideálne ho nastavte tak, aby sa spúšťal po spustení PC.

Následne vo webovej aplikácii Giriton:

1. V agende Spárované zariadenia kliknite na +Zariadenia s ovládačom a pridajte nové zariadenie DA1.
2. Pri pridaní je potrebné vybrať Proxy Agenta ktorý je v rovnakej vnútornej sieti ako DA1, ďalej IP adresu DA1 vo vnútornej sieti, port. Predvolené hodnoty (login, heslo) sú predvyplnené.
3. Ak je DA1 zapnuté a pripojené k LAN sieti, Proxy agent je zapnutý a online a zadali ste správne prihlasovacie údaje, pridá sa nový DA1 medzi spárované zariadenia.

Následne môžete vo webovej aplikácii pri novo spárovanom DA1 donastaviť, či/aká dochádzka sa má pri odčipovaní vkladať, či sa majú pri odčipovaní odomykať dvere atď.

Schéma zapojenia Odomykača DA1 spolu so Sekundárnou čítačkou čipov a napojením na elektronický zámok dverí pomocou relé.

Odporúčame napríklad jednosmerné nízkoodberové zámky, napríklad BEFO PROFI 11211 .

K jednosmerným zámkom odporúčame zapojiť zhášaciu diódu (napríklad typ 1N5399) alebo MOV varistor, ktorý predĺži životnosť relé a ochráni pichacie hodiny pred elektrickým rušením, ktoré by inak mohlo spôsobovať reštarty zariadenia pri rozopnutí zámku. Striedavé zámky odporúčame chrániť iba MOV Varistorom, diódy nie je možné použiť. Diódu či varistor pripojte paralelne priamo na kontakty el. zámku.

Montáž DA11) Telo DA1
2) Zadný kryt
3) Zobáčik na upevnenie
4), 5) Montážne skrutky
6) Pripojenie pre LAN kábel
7) Káble pre napájanie 12 V DC, Relé COM-NO-NC, Sekundárna čítačka RS485

Zapojenie v sieti

Na niektorom PC v sieti je nainštalovaná aplikácia ProxyAgent. Aplikácia preposiela dáta medzi cloudom Giriton a medzi DA1 zapojenými v rovnakej sieti.

Technické parametre DA1

Typ čipov: typ EM4100 a EM410X (variant DA1-125kHz) alebo typ MIFARE (variant DA1-13.56MHz)
Napájanie, spotreba: 12V DC, < 2W
Pracovná teplota a vlhkosť: -30°C až +55°C, 10% až 90%
Dverové relé: typ COM-NC-NO, max zaťaženie 30V / 1A

DA1 použité na odomykanie vonkajších dverí

Pri zapojení DA1 tak, aby odomykalo vonkajšie dvere do budovy, zvážte prosím hľadisko zabezpečenia. Pokiaľ sa zlodej dostane k DA1, odmontuje zariadenie zo steny a spojí správne vodiče, docieli odomknutie el. zámku pripojeného na toto DA1 a potenciálne sa takto dostane do budovy. Na odomykanie vonkajších dverí, kde hrozí podobné riziko, odporúčame umiestniť na vonkajšiu stranu steny iba sekundárnu čítačku, ktorá bude pomocou dvojlinky RS485 pripojená k DA1 umiestnenému na vnútornej strane steny. Týmto podobné riziko eliminujete, pretože odmontovaním a manipuláciou so sekundárnou čítačkou nemožno docieliť odomknutie el. zámku.