Personalistika

Videonávod ▶ Založenie nového užívateľa

V agende Personalistika sa Vám v spodnej časti ponúkne zoznam všetkých vytvorených používateľov. Kliknutím na konkrétneho užívateľa sa v hornej časti zobrazí detail tejto osoby. U každého zamestnanca je okrem základných údajov nutné správne uviesť aj začiatok a (prípadne) koniec pracovného pomeru. Nového používateľa pridáte tlačidlom Pridať. Ak chcete hromadne pridať väčšie množstvo užívateľov, je možné vykonať aj hromadný import.

Strediská a podstrediská

Kliknutím do poľa stredisko na karte 1 Základné je možné tlačidlom Pridať založiť nové stredisko. Ak máte už v zozname zakliknuté niektoré vytvorené stredisko a stlačíte tlačidlo Pridať, vytvorí sa podstredisko.

Akonáhle sú strediská založené, je možné u každého užívateľa vybrať jedno alebo viac stredísk, do ktorých osoba patrí. Vzhľadom na strediská je potom možné špecifikovať oprávnenie užívateľov.

Skupiny oprávnení

Na karte 4 Skupiny oprávnení vyberte jednu alebo viac skupín oprávnení, do ktorých editovaná osoba patrí. Skupiny oprávnení určujú, aké práva má v rámci systému tento zamestnanec k dispozícii. Skupina Zamestnanci s vlastnou dochádzkou, je predvolená a patrí do nej každý novo vytvorený používateľ. Táto skupina oprávnení udeľuje práva na prezeranie vlastnej dochádzky a vlastných služobných ciest. Po založení účtu je v systéme niekoľko východiskových skupín oprávnení, ktoré je možné samozrejme neskôr meniť v agende Menu užívateľ - Správa - Skupiny oprávnení

Ako vytvoriť užívateľovi prístup do webovej alebo mobilnej aplikácie

Ak chcete, aby mala daná osoba možnosť sa prihlásiť do webovej aplikácie, alebo používať mobilnú aplikáciu Moja dochádzka, musíte vytvoriť prihlasovacie údaje - spravidla sa používatelia prihlasujú svojim e-mailom zadaným na karte 2 Kontakt.

  1. V agende Personalistika si začiarknutím označte všetkých ľudí, ktorým chcete odoslať prístupové údaje.
  2. Po označení kliknite hore na tlačidlo Zaslať pozvánku do systému.
  3. Užívateľom sa na e-maily (uvedené na karte 2 Kontakt) odošle správa s odkazom na vytvorenie prihlasovacieho mena a hesla. Tento odkaz je z dôvodu zabezpečenia platný 3 dni.

TIP: Pokiaľ nechcete robiť loginy cez e-maily, môžete do karty 3 Účet webovej aplikácie vypísať login napr. JANNOV a univerzálne heslo napr. heslo12345 . 

Vzhľadom na GDPR totiž nesmie poznať heslo nikto iný okrem užívateľa samotného. Užívateľom potom dáte odkaz na prihlásenie (vasafirma.giriton.sk) a oni si cez Zabudnuté heslo vygenerujú svoje vlastné. Oveľa viac však odporúčame zasielať prístupy cez e-maily.

Ako priradiť PINy, čipy alebo odtlačky prstov

Pokiaľ chcete priradiť čipy, PINy či odtlačky prstov na počítači alebo na Pichacích hodinách, prejdite si návod tu.

Ak používateľ pre identifikáciu QR kódy, postupujte nasledovne:

1. V agende Personalistika - karta 6 Dochádzkové PINy, čipy, QR kódy - je nutné každému užívateľovi do poľa Dochádzkový PIN, čip, QR kód 1 ručne vpísať aspoň jedno číslo, ktoré sa potom použije na vytvorenie QR kódu.

2. Po vyplnení týchto údajov kliknite hore na tlačidlo Tlač a vyberte tlačovú zostavu QR kódy zamestnancov na ich vygenerovanie.

Ako pridať používateľom značku

Veľa nastavení v systéme sa viaže na strediská alebo značky. Užívateľa je možné označkovať priamo v Personalistike a to buď každého zvlášť alebo hromadnou úpravou.

  1. V agende Personalistika označte pomocou zaškrtávadiel v zozname užívateľov tých užívateľov, ktorým chcete pridať novú značku.
  2. Na karte 1 Základné kliknite do poľa Značky a vpíšte ľubovoľné slovo/slová bez medzier. Stlačte Enter a značka sa vytvorí vedľa poľa Značky.
  3. Zmeny uložte.

Akonáhle bude značka u niekoho vytvorená, zobrazí sa potom v ponuke aj pre ďalších užívateľov. V poli Značky je možné rozkliknúť šípku, ktorá zobrazí všetky značky využívané v systéme. Kliknutím na konkrétnu značku vykonáte výber. Zmeny následne uložíte.