Covid-19 v dochádzke

Na túto stránku budeme priebežne pridávať tipy ohľadom toho, ako čo najlepšie využiť Dochádzku GIRITON v prípade, že sa vašej spoločnosti dotkli obmedzenia spôsobené situáciou okolo Covid-19, karantén, Homeoffice, Covid testov atď.

• 21.11.2021

Firmy by mali zabezpečiť, aby sa neočkované osoby prítomné na pracovisku testovali na Covid aspoň raz za 7 dní. Spísali sme pre vás návod, ako si v Dochádzke GIRITON aktivovať možnosť evidovať vykonané testy, zobrazovať upozornenie na prítomnosť osôb bez platného testu, popr. si toto upozornenie zasielať na email. Návod nájdete v online pomocníkovi tu .

• 12.3.2021 10:17

Zamestnávatelia v Českej republike môžu (podľa Mimoriadneho opatrenia ) na pracovisko vpustiť iba tých zamestnancov, ktorí majú najviac 7 dní starý negatívny test na Covid-19.

Do Dochádzky GIRITON sme preto pridali možnosť evidovať vykonané negatívne testy jednotlivých osôb. Pribudla tiež možnosť notifikovať, ak si osoba ktorá nemá max. 7 dní starý negatívny test, vložila nejakú z vybraných dochádzkových aktivít, napríklad „Príchod“. Notifikácia sa teda nespustí, ak si osoba vložila napríklad aktivitu "Homeoffice". Notifikácie sa zobrazujú v grafike dochádzky danej osoby, vo widgete "Problémové záznamy dochádzky" na domovskej obrazovke alebo ich možno nechať zasielať napríklad vedúcemu na email/slack.

Ak máte záujem o aktiváciu tejto novej funkcie, napíšte nám na info@giriton.com email s predmetom "Evidencia Covid testov", do mailu pripíšte:
- ktorých osôb by sa mala notifikácia týkať (len vybrané strediská, značky?)
- ktorým osobám/vedúcim prípadne zasielať notifikácie mailom.
- od kedy má evidencia prísť do platnosti? Tj. napr. 25.03.2021 sa vykonajú prvé testy a prajeme si, aby systém strážil 7 dní od tohto dátumu.
My už vám všetko nastavíme a keď to bude hotové, potvrdíme emailom.

• 31.3.2020 14:03

Dostávame stále viac otázok na nastavenie aktivity Prekážky 60% alebo Prekážky 100%. Rovnako, ako pred pár dňami pri aktivite Homeoffice, ponúkame rýchlu pomoc s nastavením aj týchto aktivít.

Pokiaľ chcete do GIRITONu pridať aktivity Prekážky 60% alebo Prekážky 100%, napíšte nám na info@giriton.com email s predmetom "Prekážky 60%", "Prekážky 100%" alebo oboje, my už vám všetko nastavíme a až bude hotovo, potvrdíme emailom.

Aktivity budete môcť užívateľom vkladať aj hromadne (napr. vložiť naraz viacerým užívateľom Prekážky 60% na posledné 2 týždne marca) alebo pomocou duálnej aktivity (napr. dnes vložíte Odchod na Prekážky 60% a táto aktivita sa bude vkladať podľa smien automaticky až kým si užívateľ sám neklikne príchod do práce).

• 17.3.2020 19:02

Aby sa minimalizovalo siahanie na pichacie hodiny a tým znížilo riziko šírenia vírusu, môžete v GIRITONE nastaviť, aby sa vybraná aktivita (Príchod, Odchod, Pauza, ...) na pichacích hodinách sama vybrala vo vopred nastavenom čase. Napríklad Príchod o 7:50 ráno, Pauza o 10:50, opäť Príchod o 11:20 a Odchod o 14:50. Pokiaľ si niekto bude chcieť vložiť inú aktivitu, môže ju na dotykovom displeji vybrať a po odpípnutí sa opäť vyberie správna východisková aktivita podľa aktuálneho času. Ako túto funkciu nastaviť nájdete tu: https://docs-sk.giriton.com/article/157-automaticky-vybrana-aktivita-na-pichackach

• 16.3.2020 11:45

Hospodárska Komora publikovala článok upresňujúci okrem iného (ne)možnosť súbehu Karantény a Homeoffice:
„!!! Pozor !!! Karanténa vylučuje výkon poistenej činnosti (zamestnanie, z ktorého je zamestnanec nemocensky poistený a z ktorého následne čerpá nemocenské) – zákon nepozná súbeh povinnej karantény a práca z domu, tzv. homeoffice. Podľa inštrukcií Bezpečnostnej rady štátu by v praxi mala dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom predchádzať rozhodnutiu lekára o nariadení karantény."
Zdroj: https://www.komora.sk/news/felix-a-spol-advokatni-kancelar-pracovnepravni-dopady-covid-19/

• 16.3.2020 08:30

Pokiaľ túto možnosť ešte nevyužívate, pripomíname, že zamestnancom pracujúcim na Homeoffice môžete umožniť vkladať dochádzku z vlastného mobilného telefónu a to pomocou aplikácie Moja Dochádzka: https://giriton.com/cs#section-personal . Dochádzku vloženú z mobilu je možné doplniť napríklad o aktuálnu GPS polohu. Ako do systému spárovať nový mobilný telefón zamestnanca sa dozviete tu: https://giriton.com/help/sk/sparovana-zarizeni/parovani-tabletu

Rovnako tak je možné dochádzku vkladať aj z vlastného PC, a to po prihlásení loginom a heslom, z panelu "Vlastná dochádzka". Viac informácií nájdete tu: https://giriton.com/help/sk/widgety/vlastni-dochazka

• 16.3.2020 06:50

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, keď veľa zamestnávateľov zavádza operatívne Homeoffice, ponúkame našim klientom rýchlu pomoc s nastavením dochádzky tak, aby Homeoffice podporovala.

Pokiaľ vo vašom účte ešte nemáte Homeoffice pridaný, stačí nám na email info@giriton.com zaslať heslo “Homeoffice”. Do GIRITONu vám potom obratom pridáme aktivitu Homeoffice, ktorú nastavíme tak, aby išla vkladať aj z mobilnej aj z webovej aplikácie. Spoločne s vami potom skontrolujeme, či majú vaši používatelia loginy a heslá do GIRITONu, popr. vás navedieme na to, ako im ich zašlete.

Napíšte popr. aj heslo "Karanténa", do GIRITONu vám pridáme novú aktivitu Karanténa, ktorú môžeme prednastaviť tak, aby sa vkladala danej osobe na každý ďalší deň do doby, kým nepríde späť do práce.