Zmeny

Aby GIRITON správne počítal množstvo nadčasov, odmien a pod., je potrebné mať u každého zamestnanca nastavenú zmenu v požadovanej dĺžke pracovných hodín.


V agende Menu užívateľ (vaše meno vľavo hore) - Dochádzka - Zmeny sú k dispozícii Zmeny dochádzky. Po registrácii sú v systéme automaticky vytvorené ukážkové zmeny 

(Ranné, Popoludňajšie, Nočné) vrátane všetkých potrebných parametrov a sú tak pripravené na použitie. Tu môžete ľubovoľne zmeny pridávať, či meniť nastavenia tých existujúcich. Počet zmien nie je obmedzený.


Ako vytvoriť novú zmenu:
1. V agende Menu Užívateľ - Dochádzka - Zmeny kliknite hore na tlačidlo Pridať .
2. V novo ponúknutej zmene zadajte jej názov, čas od-do a ďalšie preferencie. Každá zmena musí mať svoju skratku.
3. Zmeny uložte.

Najčastejšie budete jednotlivé zmeny používať v agende Plán zmien, v ktorej vytvárate plán pre jednotlivé osoby na nasledujúce mesiace.

Ak sa plán smien pre niektoré osoby opakuje alebo je vždy vopred daný, odporúčame pre takú osobu vytvoriť vlastný Plánovač zmien.