Projekty

Videonávod  ▶ Ako pracovať s projektami?

V systéme je možné sledovať okrem samostatnej dochádzky užívateľov aj prácu na projektoch. Užívatelia teda nebudú vkladať iba "Príchod", ale napr. "Príchod a práca na projekte 'Stavba A' ".

Tak je možné rozlišovať vykazovanie odpracovanej doby jednotlivých užívateľov (z hľadiska Dochádzky) od Práce na projektoch (z hľadiska vykazovania človekohodín - nákladovosti jednotlivých projektov). To umožní napríklad zobraziť, na ktorých projektoch strávila vybraná osoba koľko času (agenda Výkaz osoby), alebo z opačného pohľadu, koľko hodín sa celkom strávilo projektom Stavba A (agenda Výkaz projektu).

Ako sa zadáva práca na projekte?

1. Vo widgete Vlastná dochádzka (na počítači) alebo na domovskej stránke pichacích hodín či mobilnej aplikácie vyberiete zo zoznamu projektov ten požadovaný a kliknete na Príchod.

2. Ak nie je k dispozícii zoznam projektov, prejdite do nastavenia a zapnite možnosť Zobrazovať projekty.