Export do PAMICA

Nastavenie exportu z Dochádzky GIRITON do PAMICA

Po prihlásení do webovej aplikácie v agende Dochádzka prepnite na požadovaný mesiac. Vpravo hore kliknite na tlačidlo " Tlač ", vyberte tlačovú zostavu " Export PAMICA " a ďalej kliknite na ikonu s tromi bodkami pri Nastavení exportu.Ďalej pokračujte nastavením jednotlivých dochádzkových aktivít

podľa preferencií, ako sa majú do PAMICA prevádzať. Viac viď obrázok s popisom jednotlivých možností nastavenia.
Export z Dochádzkového systém GIRITON

Po prihlásení do webovej aplikácie v agende Dochádzka prepnite na požadovaný mesiac. V hornej časti kliknite na tlačidlo "  Tlač ", vyberte tlačovú zostavu " Export PAMICA " a po dokončení operácie si stiahnite XML súbor s dátami.

Import dát do PAMICA - prvé nastavenie

Pred prvým importom dát do PAMICA je nutné vykonať jednorazové nastavenie.

V hornej lište PAMICA kliknite na položku "Nastavenia" -> "Globálne nastavenie ".
V paneli naľavo vyberte na položku "Dochádzka ".

Vyberte položku "Časové údaje vykazovať v minútach" (napr. 1:15) a zaškrtneme položku "Používať dochádzkový systém".
Na uloženie použijeme klávesovú skratku Ctrl+Enter.


Import dát do PAMICA

V hornej lište PAMICA kliknite na položku  "Súbor" -> "Dátová komunikácia" -> "Import dochádzky..."
Vyberte súbor, ktorý ste exportovali z Dochádzky GIRITON a kliknite na " Ďalej".
V nasledujúcom okne sa objaví výpis, ktorý odporúčame dôkladne prečítať a potom kliknúť na " Dokončiť".

Poznámky:

  • (Ne)prítomnosti, ktoré sa z GIRITONu exportujú (v zátvorke je uvedený kód PAMICA): Práca Celkom (C01), Dovolenka (V01), Choroba (N01), Platené voľno (V03), Neplatené voľno (V04), Paragraf (N05 ), Služobná cesta (V12).
  • Pokiaľ si prajete z GIRITONu exportovať ďalšie dochádzkové aktivity, ktoré máte v PAMICA vytvorené, bude treba im v GIRITONe nastaviť rovnaký kód, aký majú v PAMICA. V agende Dochádzka - Tlač - "Export PAMICA" - "Nastavenie exportu" - vyplňte do poľa "Kód aktivity" rovnaký kód, aký je použitý v PAMICA. Napr. u Stravenky by to bol kód "J09" a uložte zmeny.
  • Pre správne spárovanie osôb v GIRITONE a PAMICA je nutné mať nastavené pole "Číslo užívateľa" v GIRITONE v agende Personalistika na rovnakú hodnotu ako "Číslo pracovného pomeru" v PAMICA pre každú jednotlivú osobu. Obvykle teda bude v Giritone v Čísle užívateľa niečo ako "Z0007-1", teda s pomlčkou a číslom na konci, pretože takto obvykle PAMICA značí Pracovné pomery. Tieto čísla je možné do GIRITONu naimportovať z PAMICA pri úvodnom importe zamestnancov, alebo ich doplniť neskôr ručne.
  • Pokiaľ máte v PAMICA vytvorených na mieru viac aktivít rovnakého typu (napr. "Lekár uznaný" a "Lekár štandardný") majú tieto aktivity v PAMICA rovnaký "Kód" (v prípade Lekára je to napr. V03). Ak chcete z Giritonu do každej z týchto aktivít exportovať inú dochádzkovú aktivitu, bude potreba začať okrem "Kód" (ktorý je pre obe aktivity rovnaký) používať aj pole "Dochádzka kód" (práve na rozlíšenie jednotlivých aktivít). Tzn. najskôr v PAMICA obom aktivitám doplňte do poľa "Dochádzka kód" nejaké unikátne číslo a to v sekcii Mzdy/Definície zložiek miez (zložiek neprítomností). Následne v Giritone v nastavení exportéru PAMICA vyplňte tento kód do stĺpca s rovnakým názvom "Dochádzka kód". Pokiaľ v PAMICA nemáte na mieru vytvorené rôzne varianty rovnakej aktivity, tento bod sa Vás netýka.