Export do Helios Green

Nastavenie exportu z Dochádzky GIRITON do Heliosu

Po prihlásení do webovej aplikácie v agende Dochádzka prepnite na požadovaný mesiac. Vpravo hore kliknite na tlačidlo "Tlač", vyberte tlačovú zostavu  "Export HELIOS Green" a ďalej kliknite na ikonu troch bodiek pri Nastavení exportu.Ďalej pokračujte nastavením jednotlivých dochádzkových aktivít

podľa preferencií, ako sa majú do Heliosu prevádzať. Viac viď obrázok s popisom jednotlivých možností nastavenia.
Export z Dochádzky GIRITON

V agende Dochádzka V hornej časti kliknite na tlačidlo "Tlač" , vyberte tlačovú zostavu "Export HELIOS Green" a po dokončení operácie si stiahnite XML súbor s dátami o dochádzke.

Poznámky:

  • V predvolenom nastavení sú do exportu z GIRITONu zahrnuté východiskové aktivity, ako je odpracovaná doba, dovolenka atď. Ak si prajete pridať ďalšie vlastné aktivity, ktoré budú exportované z GIRITONu do Heliosu, napríklad prémie, poznámky atp., je potrebné v GIRITONe v agende Dochádzka kliknúť na TLAČ, vybrať "Export do HELIOSu" a v spodnej časti okna kliknúť na "Nastavenie Exportu".
  • Pri pridaní ďalších položiek exportovaných z GIRITONu do Heliosu je potrebné použiť rovnaké kódy jednotlivých položiek. V Nastavení Exportu je teda nutné použiť rovnaké čísla v stĺpci Kód, ktoré používate v Heliose pri jednotlivých mzdových zložkách v Heliose: Mzdy -> Konštanty a číselníky -> Mzdové zložky.
  • Pre správne spárovanie osôb v GIRITONE a Heliose je nutné mať rovnako nastavené pole "Číslo zamestnanca" v GIRITONE v agende Personalistika, resp. "Os. Číslo" v Heliose. Tieto čísla je možné do GIRITONu naimportovať z Heliosu pri úvodnom importe zamestnancov alebo ich doplniť neskôr ručne.