Export do GORDIC

Export z Dochádzkového systém GIRITON

Po prihlásení do webovej aplikácie v agende Dochádzka prepnite na požadovaný mesiac. V hornej časti kliknite na tlačidlo "Tlač", vyberte tlačovú zostavu "Export GORDIC" a po dokončení operácie si stiahnite XML súbor s dátami.


Import dát do GORDIC

V hornej lište GORDIC kliknite na položku "Súhrn" -> "Externý vstup" -> "Kalendáre" -> "XML dávka"
Vyberte súbor, ktorý ste exportovali z Dochádzky GIRITON a potvrďte.

Poznámky:

- V GIRITONE musí byť u každej osoby vyplnené rovnaké číslo osoby ako má zamestnanec v GORDICU v PAMU PPV, napr. 2031 atď.