Whistleblowing formulár

Whistleblowing Formulár je šablóna, pomocou ktorej môžu používatelia zasielať jednotlivé Oznámenia. Každý Formulár má nadpis, popisný text, kategórie oznámenia, riešitelia (z ktorých môže oznamovateľ vyberať) a lehotu, do ktorej majú byť Oznámenia vyriešené.
Napríklad teda môžete vo vašej spoločnosti založiť dva Formuláre, jeden nazvaný Oznámenie prevádzkareň Bratislava a druhý Oznámenie prevádzkareň Košice.
Formulár Oznámenie prevádzkareň Bratislava potom môže ponúkať niekoľko kategórií, ako napríklad Podvod, Krádež, Nevhodné správanie.
Formulár tiež bude ponúkať na výber vhodne zvolených riešiteľov a bude stanovovať lehotu na vyriešenie požiadaviek napríklad 10 dní.
správa Whistleblowing formulárov
Akonáhle formulár uložíte, bude Formulár dostupný ako na Píchacích Hodinách GIRITON, tak v aplikácii Moja Dochádzka GIRITON, odkiaľ môžu používatelia zasielať nové Oznámenia. Môžete ale tiež vytlačiť QR kód daného formulára, a to v menu Tlač. QR kód slúži na to, aby si mohol ktokoľvek načítať daný Formulár napríklad na svojom mobilnom telefóne a zaslať tak nové Oznámenie bez toho, aby musel použiť Pichacie Hodiny alebo appku Moja Dochádzka. Vytlačený QR kód môžete umiestniť napríklad ku vchodu do šatne, kde ho budú mať používatelia na očiach.
Ako užívateľ podá nové Oznámenie nájdete tu.

Ako riešiteľ reaguje na jednotlivé Oznámenia nájdete tu.