Aktivácia modulu Whistleblowing

GIRITON ponúka aj modul pre bezpečné zasielanie anonymných oznámení z pichacích hodín, z mobilnej aplikácie aj z webu. Pomôže vám tak splniť požiadavky na zákon o ochrane oznamovateľov. Vytvorte spokojnejšie pracovné prostredie, so spokojnosťou rastie produktivita.

Základom je Whistleblowing Formulár, ktorý má pole ako kategória oznámenia, jednotliví riešitelia (z ktorých si oznamovateľ môže vybrať) alebo napríklad termín na vyriešenie zaslaných Oznámení.

Užívatelia potom načítajú daný Formulár (a to na pichacích hodinách, na mobile alebo webe), pomocou ktorého môžu (voliteľne anonymne) zasielať Oznámenie, poprípade dostávať notifikácie, pokiaľ sa k danému Oznámeniu napríklad vyjadrí Riešiteľ.

Aké moduly ponúkame

GIRITON ponúka dva moduly pre Whistleblowing, a to Whistleblowing (Giriton) a Whistleblowing (FaceUp).

  • Whistleblowing (Giriton): jedná sa o základný modul pre Whistleblowing priamo od spoločnosti GIRITON, ktorý ponúka základné funkcie ako Podanie anonymného oznámenia z webu, z Píchacích hodín alebo z appky Moja Dochádzka, ďalej ponúka Kategórie oznámení, Viac riešiteľov, Anonymný chat, Anonymizované audionahrávky a Notifikácie. Modul je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka.
  • Whistleblowing (FaceUp): jedná sa o integráciu s platformou FaceUp.com, ktorá ponúka okrem základných aj mnoho rozšírených funkcií podľa zvolenej tarify FaceUp. V prípade aktivácie tohto modulu do Giritonu vložíte iba odkazy na jednotlivé FaceUp oznamovacie formuláre, ktoré potom Giriton ponúkne na Píchacích Hodinách alebo v appke Moja Dochádzka. Platbu vykonávate iba spoločnosti FaceUp podľa zvolenej tarify.

Aktivácia modulu Whistleblowing

Prihláste sa ako užívateľ s oprávnením Administrátor do webovej aplikácie GIRITON. Otvorte sekciu Menu užívateľ -> Vaša spoločnosť, zapnite funkciu Whistleblowing (Giriton) nebo Whistleblowing (FaceUp) a Uložte zmeny. Následne obnovte webovú stránku.

V predvolenom stave je systém nastavený tak, aby sa sekcia Whistleblowing oznámenia pre zasielanie oznámení ponúkla ako na pichacích hodinách, tak všetkým užívateľom v aplikácii Moja Dochádzka. Ak si prajete, aby sa táto sekcia v aplikácii Moja Dochádzka nezobrazila, alebo sa zobrazila iba niektorým užívateľom, potom zo skupiny oprávnení Zamestnanci s vlastnou dochádzkou odoberte oprávnenie Whistleblowing z aplikácie Moja Dochádzka.

Whistleblowing Formulár

Po aktivácii modulu Whistleblowing (Giriton) je už vytvorený predvolený Whistleblowing Formulár. Môžete ho upraviť, spravovať riešiteľa, kategórie, tlačiť QR kód alebo pridať viac formulárov.

Viac o nastavení Whistleblowing Formulára nájdete tu.

Po aktivácii modulu Whistleblowing (FaceUp) choďte do Menu užívateľ > Správa > Whistleblowing formulára, kde kliknite na tlačidlo Pridať Formulár FaceUp. Zobrazí sa dialóg pre pridanie vášho FaceUp oznamovacieho formulára.

Whistleblowing Oznámenie

Akonáhle je publikovaný jeden alebo viac Formulárov, môžu používatelia podávať Oznámenia, a to z pichacích hodín, z mobilnej aplikácie alebo z webu.

  • Ako používateľ podá Whistleblowing Oznámenie nájdete tu.
  • Ako riešiteľ reaguje na Whistleblowing Oznámenia nájdete tu.