Export do Avensio

Po prihlásení do webovej aplikácie v agende Dochádzka prepnite na požadovaný mesiac. V hornej časti kliknite na tlačidlo Tlač, vyberte tlačovú zostavu Export Avensio Dochádzka alebo Export Avensio Plán smien a po dokončení operácie si stiahnite súbor s dátami o dochádzke alebo smenách.

export dát dochádzky do Avensio
  • Pokiaľ si prajete z GIRITONu exportovať ďalšie dochádzkové aktivity, ktoré máte v mzdovom softvéri vytvorené, môžete si exportér sami nastaviť.

V agende Dochádzka - Tlač - Export Avensio Dochádzka - Nastavenie exportu - vyplňte do poľa Kód aktivity rovnaký kód, aký je použitý v Avensio, nastavte potrebné atribúty a uložte zmeny.

nastavenie exportéra Avensio
  • Pre správne spárovanie osôb v GIRITONe a Avensio je nutné mať rovnako nastavené pole Číslo zamestnanca v GIRITONe v agende Personalistika a Osobné číslo, resp. Číslo pracovného pomeru v mzdovom softvéri. Tieto čísla je možné do GIRITONu naimportovať pri úvodnom importe zamestnancov, alebo ich neskôr doplniť ručne.