Export do GORDIC Standard

Po prihlásení do webovej aplikácie v agende Dochádzka prepnite na požadovaný mesiac. V hornej časti kliknite na tlačidlo Tlač, vyberte tlačovú zostavu Export GORDIC Standard a po dokončení operácie si stiahnite súbor s dátami o dochádzke.

export dát dochádzky do GORDIC Standard

Pokiaľ si prajete z GIRITONu exportovať ďalšie dochádzkové aktivity, ktoré máte v mzdovom softvéri vytvorené, môžete si exportér sami nastaviť. V agende Dochádzka - Tlač - Export GORDIC Standard - Nastavenie exportu - vyplňte do poľa Kód aktivity rovnaký kód, aký je použitý v Gordic Standard, nastavte potrebné atribúty a uložte zmeny.

nastavenie exportéra GORDIC Standard
  • Pre správne spárovanie osôb v GIRITONe a GORDIC Standard je nutné mať rovnako nastavené pole Číslo zamestnanca v GIRITONe v agende Personalistika a Osobné číslo, resp. Číslo pracovného pomeru v mzdovom softvéri. Tieto čísla je možné do GIRITONu naimportovať pri úvodnom importe zamestnancov, alebo ich neskôr doplniť ručne.

Import dat do GORDIC

V hornej lište GORDIC kliknite na položku Súhrn - Externý vstup - Kalendáre - XML ​​dávka

Vyberte súbor, ktorý ste exportovali z Dochádzky GIRITON a potvrďte.


import dát do dochádzky GORDIC Standard