Export do Money S3

Po prihlásení do webovej aplikácie v agende Dochádzka prepnite na požadovaný mesiac. V hornej časti kliknite na tlačidlo Tlač, vyberte tlačovú zostavu Export Money S3 a po dokončení operácie si stiahnite súbor s dátami o dochádzke.


export dát dochádzky do Money S3

Pokiaľ si prajete z GIRITONu exportovať ďalšie dochádzkové aktivity, ktoré máte v mzdovom softvéri vytvorené, môžete si exportér sami nastaviť. V agende Dochádzka - Tlač - Export Money S3 - Nastavenie exportu - pridajte jednotlivé aktivity absencií a príplatkov, nastavte potrebné atribúty a uložte zmeny.

Stravné a diéty sa z GIRITONu neprenášajú, riešia sa ďalej priamo v Money S3.

nastavenie exportéra Money S3
  • Pre správne spárovanie osôb v GIRITONe a Export Money S3 je nutné mať rovnako nastavené pole Číslo zamestnanca v GIRITONe v agende Personalistika a Osobné číslo, resp. Číslo pracovného pomeru v mzdovom softvéri. Tieto čísla je možné do GIRITONu naimportovať pri úvodnom importe zamestnancov, alebo ich neskôr doplniť ručne.