Polovičný úväzok

Dokáže sa systém vysporiadať so skráteným úväzkom? Ako nastaviť užívateľovi s pol úväzkom zmeny tak, aby sa mu správne počítali nadčasy? Stačí iba upraviť nastavenie zmeny a plánovača zmien daným osobám. Pokiaľ vo Vašej spoločnosti neriešite zmeny a máte nastavené počítanie náhradného voľna podľa úväzkov, potom nemusíte riešiť nastavenie zmien.

Zmena

Menu užívateľ - Dochádzka - Zmeny je potrebné vytvoriť novú zmenu, ktorá zodpovedá úväzku danej osoby. Aj keby používateľ nemal pevne stanovenú pracovnú dobu od-do, pre Giriton je dôležité vedieť, koľko hodín má "zmena" mať, aby správne počítal nadčas a ďalšie aktivity.

Napr. názov zmeny Pol úväzok, pracovný čas 6:00-12:00 + 00:30 prestávka, skratka zmeny P6

Plánovač zmien

Ak chceme, aby sa danému užívateľovi automaticky plánovala vytvorená zmena, je vhodné mu založiť aj plánovač zmien. V Menu užívateľ - Dochádzka - Plánovače zmien pomenujeme nový plánovač napr. Polovičný úväzok. Do jednotlivých dní si následne vyberiete vytvorenú zmenu pre tento typ úväzku.

Napr. plánovač zmien Polovičný úväzok, na Po-Pia nastavená zmena Pol. úväzok P6

Personalistika

Aby sa zmeny prepísali do Plánu zmien, musí sa k danému užívateľovi nastaviť a to v agende Personalistika - výber daného užívateľa - karta 5 Dochádzka. Tu v poli Plánovač zmien zadáme plán zmien s názvom Polovičný úväzok. Tieto úpravy je možné vykonať aj hromadne zaškrtnutím viacerých osôb v zozname užívateľov.