Import Služieb - Digitálny Tachograf

Ak používajú vaši šoféri digitálny tachograf, môžete zaznamenané údaje jednoducho importovať priamo do Giritonu.

Giriton naviac podporuje import ".ddd" súborov (dáta digitálneho tachografu) nie len ručne, pretiahnutím do webovej aplikácie, ale taktiež automaticky. Vašim šoférom teda postačí ich ".ddd" súbor z tachografu iba zaslať mailom na špeciálnu emailovú adresu a systém sa už o import postará sám.