Search results for 2n

3 articles found

  • 2N samostatná čítačka

    Ak používate pre správu viacerých zariadení ústredňu 2N Access Commander, postupujte podľa návodu tu. Pre synchronizáciu GIRITONu so samostatnými čítačkami 2N, bez ústredne 2N Access Commander,

  • 2N Access Commander

    Ak chcete prepojiť Dochádzku Giriton s 2N interkomom priamo, teda bez použitia Access Commanderu, postupujte podľa návodu tu. Pre synchronizáciu GIRITONu s 2N Access Commanderom postupujte podľa

  • Import dochádzky z iných systémov

    Štandardne sa dochádzka do Giritonu vkladá z nástenných pichačiek Giriton, z mobilnej appky Moja Dochádzka alebo z hlavnej webovej aplikácie. Môžu ale nastať situácie, kedy máte jednotlivé príchody a