Plánované úlohy

V GIRITONE je možné nastaviť veľa automatických úkonov, ktoré systém vykonáva. Jedná sa o tzv. plánované úlohy a nájdete ich v Menu užívateľ  > Správa > Plánované úlohy.

Medzi najpoužívanejšie plánované úlohy sa radí napr. nastavenie pauzy - automatické vkladanie, predĺženie, či skrátenie jej dĺžky. K tomu je vytvorený špeciálny článok .

Ďalej potom môže systém strážiť limit odpracovaných hodín pre DPP, alebo napríklad upozorniť na vyčerpané benefity (SickDays, Home office,..). Ako nastaviť túto úlohu nájdete na tomto odkaze .

Ďalšie často používané úlohy

  1. Informuj o blížiacich sa narodeninách
  2. Informuj o blížiacom sa konci pracovného pomeru
  3. Informuj o blížiacom sa konci skúšobného obdobia zamestnanca
  4. Informuj užívateľa o chybách v jeho dochádzke

U všetkých je možné nastaviť ľubovoľný počet e-mailových adries, na ktoré majú dané upozornenia odísť. Rovnako je možné obmedziť len konkétne strediská alebo osoby.

Generovanie dochádzky

Táto plánovaná úloha automaticky vkladá dochádzku podľa zadaných zmien. Funguje tak, že sa spustí vždy nasledujúci deň v čas, ktorý má v sebe nastavený. Tj. dochádzka sa vyplňuje vždy za predchádzajúci deň, pokiaľ tu nebola vložená žiadna dochádzková aktivita. Ak systém detekuje vloženú dochádzkovú aktivitu, plánovaná úloha sa nespustí (pokiaľ nemáte nastavenú čiastočnú kolíziiu s touto určitou aktivitou).

Generovanie dochádzky najčastejšie využívajú manažéri, ktorí si dochádzku neevidujú ručne.

Na nastavenie tejto plánovanej úlohy postupujte podľa návodu nižšie:

  1. Choďte do Menu užívateľ > Správa > Plánované úlohy a tu cez zelené tlačítko Pridať pridajte úlohu, ktorá nesie názov Generovanie dochádzky.
  2. Tu si potom navolíte, pre ktoré smeny sa bude automaticky generovať dochádzka.
  3. Nezabudnite uložiť zmeny.

POZNÁMKA: Vybraní užívatelia musia mať naplánované smeny. Ak ich naplánované nemajú, systém im dochádzku automaticky nevloží. Môžete pre nich vytvoriť Plánovače zmien