Prvé kroky po registrácii

Spárujte si Pichacie Hodiny či Moju Dochádzku

Ak si prajete dochádzku vkladať cez aplikáciu Pichacie Hodiny či Moju Dochádzku, stiahnite si ju do svojho zariadenia z Google Play či Apple Store. Následne vykonajte spárovanie každého takého zariadenia do Vášho účtu. 

Založte užívateľom účty

Všetkým osobám vo Vašej spoločnosti založte účet v agende Personalistika a to vrátane všetkých relevantných nastavení dochádzky. Odporúčame postupovať podľa tohto videomanuálu .

Ak máte v spoločnosti väčší počet osôb, je možné ich do systému hromadne naimportovať. O importe, exporte a integrácii dát sa viac dočítate tu.

Začnite čipovať dochádzku

Či už pomocou tabletov, mobilných telefónov alebo webovej aplikácie, začnite s čipovaním dochádzky a to pokojne aj uprostred mesiaca. Na Vašej skutočnej dochádzke následne môžeme doladiť jednotlivé nastavenia, ako je napríklad zaokrúhľovanie príchodov či výpočet nadčasov.

S týmto dodatočným nastavením Vám budeme radi asistovať, ale najlepšie ho urobíme, keď už budete mať nejakú dochádzku vloženú.

Nastavte oprávnenia jednotlivých užívateľov

Jednotliví užívatelia môžu mať v rámci systému pridelené rôzne oprávnenia. Napr. vedúci strediska môže prehliadať, upravovať dochádzku a schvaľovať žiadosti iba ľuďom zo svojho strediska. Vedúci vodičov môže prehliadať dochádzku a služobné cesty všetkých užívateľov so značkou "vodič" bez ohľadu na to, z ktorého strediska sú atď.

S úvodným nastavením oprávnenia Vám opäť radi pomôžeme. Stačí nám odovzdať informácie o tom, kto je vedúci ktorého strediska/tímu a či má mať práva dochádzku svojho tímu upravovať alebo len schvaľovať žiadosti. Oprávnenie si samozrejme môžete nastavovať aj sami, viac informácií nájdete tu.

Založte zmeny, vytvorte plán zmien

Ak chcete v aplikácii vykonávať aj plánovanie zmien, skontrolujte, či Vám vyhovuje východiskové nastavenie Zmien, poprípade doplňte vlastné zmeny. Tiež sa hodí pomocou Plánovačov zmien vytvoriť pre jednotlivé osoby Plán zmien.


Čo už v systéme nájdete

Fiktívni používatelia

V systéme je ihneď po registrácii založených niekoľko fiktívnych účtov zamestnancov, ktoré je možné prezerať v agende Personalistika. Týchto užívateľov odporúčame v systéme ponechať po celú dobu skúšobnej verzie, pretože Vám pomôžu sa v systéme rýchlejšie zorientovať. V tejto agende budete v budúcnosti zakladať účty jednotlivým osobám Vašej spoločnosti.

Fiktívnym zamestnancom sme pri založení účtu vygenerovali dáta dochádzky za aktuálny a minulý mesiac. Dochádzku je možné prezerať v agende Dochádzka. V tejto agende môžete u vybranej osoby v zadanom období prezerať detailne vloženú dochádzku.

Dochádzkové aktivity

Ďalej sú už pripravené typické Dochádzkové aktivity (Práca, Pauza, Lekár...) v Menu Užívateľ (vaše meno vľavo hore)  - Dochádzkové aktivity. Tieto aktivity je možné upravovať na mieru, pridávať, meniť ich, nastavovať napríklad zaokrúhlenie príchodov či metódu výpočtu nadčasov a tak ďalej, s čím Vám budeme v priebehu skúšobného obdobia aj po ňom radi asistovať.

Fiktívne projekty

Navyše sme tiež pridali fiktívne Projekty a dáta o práci na týchto projektoch, ktoré sú dostupné v agende Výkaz osoby (ukazujúci, na ktorých projektoch pracovala vybraná osoba) a Výkaz projektu (zobrazujúce koľko hodín strávili všetky osoby na vybranom projekte).

Príručky

Systém Vám tiež ponúkne prezretie videomanuálov, ktoré Vás naučia základnú prácu so systémom a dochádzkou.